Astrologija Devetzvezdni KI

Predvid za  leto 2017

Thinks ahead, thinks before action, goes step by step, loves challenges, able to take and carry on responsibilities, able to make a profession out of his leisure interests, constructive, hard worker, persistent when he knows what he wants, able to build a spider web of useful contacts

4

9

2

3

5

7

8

1

6

Za mesečni predvid kliknite na številko meseca v menuju: 2017

Vojko J Kalan

Devetzvezdni KI
Share on FacebookShare on TwitterShare on Google BookmarksShare on LinkedInShare via e-mailPrint

Črna Prst 2

Leto 2017 - v hiši:  6
4. II. 2017 - 4.II. 2018

9

5

7

8

1

3

4

6

2

Uresničenje večletnih prizadevanj                                                                            


Ja, res je. Morda si že tri ali pa pet nekateri pa celo več kot deset let prizadevate za to, kar se vam je lansko leto končno prikazalo na obzorju in sedaj verjamete, da boste vaše - marsikdaj mladostne - želje in cilje tudi uresničili. Verjamete ali ne, vendar ta čas prihaja. Letošnje leto bo le bleda senca vseh vaših preteklih prizadevanj, truda in dela iz vašega življenja. Pa vendar rezultati iz dneva v dan postajajo bolj jasni in bolj konkretni. Tako se vam to dogaja v vašem fizičnem življenju in lahko to opazite na vašem telesu; v vašem osebnem in duhovnem razvoju; v odnosih v vaši družini in seveda prav tako tudi v službi - poslu. Doživljate prav vse rezultate vsega vašega življenja. In še je čas, da nekaj več pozornosti namenite predvsem na tiste ‘pozabljene’ dejavnosti, ki zadevajo vas same: vaš prosti čas, vaše zdravje, vaša veselja. Kajti še imate čas, da izoboljšate tiste plati življenja, ki še ne tečejo tako kot si vi želite.

 


Energija
Vam pomaga dokončati začeto

Energija, pod katere vplivom ste letos (Bela Kovina 6) vam pomaga dokončati vsa dela, vse načrte, projekte, na katerih delate zadnja tri leta ali celo več. To so lahko kratkoročni ali pa celo dolgoročni, v nekaterih primerih je to lahko celo življenjsko delo, s katerim se ukvarjate več kot deset ali pa celo več kot dvajset let.

Izzivi
Delo

To ne pomeni vedno, da gre vse po maslu. Ne. Zato, da boste uresničili to, kar imate začrtano, letos ne potrebujete le discipline. Potrebujete vse znanje in disciplino, ki ste si ju pridobili skozi leta. Odlične rezultate pa vam prinaša tudi sodelovanje z ljudmi in organizacijami, s katerimi ste sodelovali že do sedaj.  Soočate se s pomembnimi izzivi: Kako vzdrževati osebno moč? Kako še izboljšati počutje in zdravje? Kako živeti osebno življenje? Kako vzdrževati in graditi stike z družinskimi člani? Pa še kaj...

Prednosti
Vidni in otipljivi rezultati

Hočete ali nočete, rezultati letos so. In so premosorazmerni z ustreznosjo in intenzivnostjo vaših preteklih aktivnosti in vašega preteklega in  sedanjega dela. To je čas, ko v vaše programe lahko aktivno vključite tiste ljudi, ki z vami sodelujejo že dalj časa, ki poznajo vaše načrte in vaše delo in skupno z vami čutijo pomen vaših ciljev. To so lahko sodelavci, prijatelji, znanci, družinski člani. Vi veste kdo. Beseda ni konj. Bodite voditelj. Vključite jih. In jih kasneje seveda tudi  - primerno nagradite za njihovo prizadevnost in predvsem za njihovo delo.

 Zdravje in počutje
Postajate to, kar počnete

“Nismo takšni, kakršni mislimo, da smo. Smo takšni, kakršne so nas ustvarile naše lastne misli.” - ... In naša dejanja, naše početje. In to velja tudi za vas in predvsem za vaše zdravje v letu 2017. Še pomembneje pa je, da se bo ta resnica za vas uresničevala še bolj močno v letih, ki prihajajo - v obdobju od leta 2018 in še sedemindvajset let naprej. Torej je sedaj res skrajni čas, da vaš pozornost iz drugih ljudi preselite nase. In nič egoističnega ni v tem. Nikakor. Če ste brez moči in bolehni, kaj težko komurkoli priskočite na pomoč. In le takrat, ko ste čili, zdravi in močni, lahko drugim pomagate in delate za njihovo in za vaše dobro.

Tako vam je življenje lansko leto jasno pokazalo, kaj delate dobro in katera so tista področja vašega življenja, na katera ste pozabili ali pa ste jih zanemarili. Spomnite se na to. V vaše življenje nemudoma pričnite prinašati spremembe, akcije in delovanje, ki vam poveča energijo, izboljša počutje in vaše zdravje. Le tako boste lahko v prihodnjih letih uresničevali in uresničili vse začeto in to tudi užili v sredinah vam ljubih ljudi.

Potovanja in selitev
Tri smeri za selitev

Letošnje leto je za vas ugodno za selitev. Ugodne imate kar tri smeri. Seveda je pri tem pomembno več stvari. Naj naštejem le nekatere:
- ali selitev načrtujete že dalj časa
- kdo se seli z vami na novo lokacijo
- ali je smer ugodna tudi za družinske člane
- ali je vaše delo povezano s krajem bivanja
Smer selitve je povezana z uspehom in z neuspehom, z zdravjem in srečnim družinskim življenjem. Pomembno je, kdaj in kam se selite.